Debian Med Project
Help us to see Debian used by medical practitioners and biomedical researchers! Join us on the Alioth page.
Summary
Tools
Debian Med several tools

This metapackage will install tools for several purposes in health care. Currently it contains some simple programs for Personal Health.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Med to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Med mailing list

Links to other tasks

Debian Med Tools packages

Official Debian packages with high relevance

Cronometer
CRON-o-Meter - Exercise and nutrient intake tracker
Versions of package cronometer
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.9.9-2all
jessie0.9.9-2all
sid0.9.9-2all
jessie0.9.9+dfsg-1all
stretch0.9.9+dfsg-1all
sid0.9.9+dfsg-1all
Popcon: 12 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Easy to use daily nutrient intake tracker that includes nutritional information on over 8000 foods. User can create, import and export custom foods and recipes as well as set personal targets for each nutrient. CRON-O-Meter can also track and chart your biometrics (weight, blood pressure, temperature, etc) and generate detailed reports on your nutritional intake.

Screenshots of package cronometer
Edfbrowser
viewer for biosignal storage files such as bdf and edf
Versions of package edfbrowser
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.24-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.48-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.51-1s390
sid1.51-1s390
jessie1.53-1ia64,sparc
sid1.53-1ia64
jessie1.54-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid1.56-1sparc
stretch1.57-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid1.57-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Debtags of package edfbrowser:
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

EDFbrowser is a viewer for medical timeseries storage files containing data such as EEG, EMG, and ECG signals. It supports EDF(+) and BDF(+) file formats. Apart from viewing the files, it also supports some editing operations and can convert the biomedical files to other formats.

Please cite: Martin Wolgast, Lars-Gunnar Lundh and Gardar Viborg: Cognitive reappraisal and acceptance: An experimental comparison of two emotion regulation strategies. Behaviour Research and Therapy 49(12):858–866 (2011)
Hunspell-de-med
German medical dictionary for hunspell
Versions of package hunspell-de-med
ReleaseVersionArchitectures
squeeze20100204-1all
wheezy20110608-1all
jessie20110608-1all
sid20110608-1all
stretch20160103-1all
sid20160103-1all
Debtags of package hunspell-de-med:
culturegerman
made-ofdictionary
roleapp-data
usechecking
Popcon: 1 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This package contains a German medical dictionary for use with the hunspell spellchecker which is currently used within OpenOffice.org2 and as an ispell clone.

Hunspell-en-med
English medical dictionary for hunspell
Versions of package hunspell-en-med
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.20080513-1all
sid0.0.20080513-1all
jessie0.0.20080513-2all
stretch0.0.20080513-2all
sid0.0.20080513-2all
Popcon: 4 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains an English medical dictionary for use with the hunspell spell checker which is currently used by OpenOffice.org2

Nut-nutrition
dietary nutrition analysis software
Versions of package nut-nutrition
ReleaseVersionArchitectures
squeeze15.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy15.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie15.5-1ia64,s390,sparc
sid15.5-1ia64,s390
jessie20.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch20.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid20.1-2amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x,sparc
Debtags of package nut-nutrition:
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
useorganizing
works-withpim
Popcon: 7 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This software help you record what you eat and then analyzes your meals for nutrient levels in terms of the USDA "Daily Value" (the standard for food labeling in the US.

Screenshots of package nut-nutrition
Pcalendar
Monitorowanie cykli miesiączkowych i przewidywanie okresów płodności
Versions of package pcalendar
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.2.0-2all
jessie3.3.0-2all
sid3.3.0-2all
jessie3.3.0-3all
sid3.3.0-3all
jessie3.4.0-1all
stretch3.4.0-1all
sid3.4.0-1all
upstream3.4.1
Debtags of package pcalendar:
interfacex11
roleprogram
x11application
Popcon: 37 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Svn

Periodic Calendar (Kalendarz cykli miesiączkowych) jest aplikacją z graficznym interfejsem, która pomaga kobietom monitorować cykle menstruacyjne i przewidywać okresy płodności. Informacje te mogą być pomocne zarówno przy planowaniu poczęcia jak i zapobieganiu ciąży.

Periodic Calendar zapewnia obsługę metod: podstawowej temperatury ciała (ang. Basal Body Temperature - BBT) oraz objawowo-termicznej, które wykazują wysoką niezawodność w przewidywaniu okresów płodności. Użytkownik może wybrać dowolny podzbiór funkcji, jakie zostaną wykorzystane lub nawet przejść do ogólnie stosowanej metody kalendarzowej (bardzo zawodnej w przypadku wyłącznego stosowania).

Autorzy Periodic Calendar wciąż podkreślają, że nie jest on równoważnym zamiennikiem lekarzy i konsultantów do planowania okresów płodności. Przed użyciem tej aplikacji, należy skonsultować się z lekarzem lub przeczytać dobrą książkę na ten temat.

PRZEWIDYWANIA WYKONANE PRZEZ TEN PROGRAM NIGDY NIE POWINNY BYĆ UWAŻANE ZA KOŃCOWE. ZASTOSOWANE METODY NIE SĄ W 100% SKUTECZNE DLA WSZYSTKICH KOBIET.

Other screenshots of package pcalendar
VersionURL
3.2.0-2http://screenshots.debian.net/screenshots/p/pcalendar/8842_large.png
Screenshots of package pcalendar
Pondus
Personalny menedżer wagi oparty na GTK+2
Versions of package pondus
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.7.2-1all
wheezy0.8.0-1all
jessie0.8.0-1all
sid0.8.0-1all
jessie0.8.0-2all
stretch0.8.0-2all
sid0.8.0-2all
Debtags of package pondus:
fieldmedicine
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
usemonitor
x11application
Popcon: 19 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Pondus umożliwia kontrolowanie masy ciała pacjenta i, opcjonalnie, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz wody. Aplikacja jest prosta w obsłudze, lekka i szybka w działaniu. Dane mogą być wyświetlane w postaci wykresu, aby uzyskać szybki przegląd historii dotyczącej wagi ciała. To proste narzędzie do planowania wagi ciała pozwala zdefiniować pożądaną wagę i porównywać ją z rzeczywistymi pomiarami znajdującymi się na wykresie.

Other screenshots of package pondus
VersionURL
0.5.3-1http://screenshots.debian.net/screenshots/p/pondus/2101_large.png
Screenshots of package pondus
Python-clips
Python module to interface the CLIPS expert system shell library
Versions of package python-clips
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.7.348+clips-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390,s390x,sparc
stretch1.0.7.348+clips-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid1.0.7.348+clips-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,powerpc,ppc64el,s390,s390x,sparc
Popcon: 7 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

CLIPS is an expert system shell / inference engine written by NASA (see Debian package clips).

pyclips are the Python bindings to that engine.

Python-fitbit
FitBit REST API Client Implementation
Versions of package python-fitbit
ReleaseVersionArchitectures
sid0.0.3-1all
jessie0.1.2-1all
sid0.1.3-1all
stretch0.2-1all
sid0.2-1all
Debtags of package python-fitbit:
devellang:python, library
fieldmedicine, statistics
roledevel-lib
sciencedata-acquisition
Popcon: 1 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Python module containing an implementation of a client for the FitBit REST API. It uses OAuth for authentication, it supports both US and SI units.

Quitcount
Small tool which may help yourself quit smoking
Maintainer: Ricardo Mones
Versions of package quitcount
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.0-2s390
sid2.0-2s390
jessie3.0-1ia64,sparc
sid3.0-1ia64
jessie3.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch3.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid3.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x,sparc
Debtags of package quitcount:
fieldmedicine, statistics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
usemeasuring
works-withpeople
x11application
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QuitCount is a simple counter that shows what you spared since you quit smoking. Once you tell it the date you quit, how much you smoked, and how much it cost, it'll tell you how many cigarettes you didn't smoke since, and how much it makes in terms of money, tar, and life expectancy.

Screenshots of package quitcount
Wgerman-medical
German medical dictionary words for /usr/share/dict
Versions of package wgerman-medical
ReleaseVersionArchitectures
squeeze20100204-1all
wheezy20110608-1all
jessie20110608-1all
sid20110608-1all
stretch20160103-1all
sid20160103-1all
Debtags of package wgerman-medical:
culturegerman
made-ofdictionary
roleapp-data
usechecking
Popcon: 13 users (56 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This package provides the file /usr/share/dict/german-medical containing a list of German medical words. This list can be used by spelling checkers, and by programs such as look(1).

Workrave
Repetitive Strain Injury prevention tool
Maintainer: Francois Marier
Versions of package workrave
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.9.1-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.9.909+abc941eb70-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.10.1-2s390
sid1.10.1-2s390
jessie1.10.1-3ia64
jessie1.10.1-4sparc
sid1.10.1-4ia64
jessie1.10.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid1.10.6-2sparc
stretch1.10.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid1.10.12-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Debtags of package workrave:
hardwareinput
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitegnome
uitoolkitgtk
usemonitor
x11applet, application
Popcon: 437 users (82 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Workrave is a program that assists in the recovery and prevention of Repetitive Strain Injury (RSI). The program frequently alerts you to take micro-pauses, rest breaks and restricts you to your daily limit.

It includes a system tray applet that works with GNOME and KDE and has network capabilities to monitor your activity even if switching back and forth between different computers is part of your job.

Workrave offers many more configuration options than other similar tools.

Other screenshots of package workrave
VersionURL
1.9.0-6http://screenshots.debian.net/screenshots/w/workrave/872_large.png
Screenshots of package workrave

Official Debian packages with lower relevance

Cycle
Kalendarz dla kobiet
Versions of package cycle
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.3.1-7all
wheezy0.3.1-8all
jessie0.3.1-9all
sid0.3.1-9all
jessie0.3.1-11all
stretch0.3.1-11all
sid0.3.1-11all
Debtags of package cycle:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
usetimekeeping
Popcon: 27 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Cycle jest kalendarzem dla kobiet. Na podstawie podanej długości cyklu lub kilku okresów potrafi obliczyć pozostałą liczbę dni do menstruacji, wyznaczyć dni "bezpiecznego" seksu, okres płodny, liczbę dni do owulacji oraz określić dnień narodzin dziecka. Program pozwala użytkownikowi na tworzenie notatek i pomaga nadzorować gospodarkę hormonalną regulowaną tabletkami antykoncepcyjnymi.

Funkcje programu:

 • Określa, w które dni wystąpi menstruacja na podstawie długości cyklu lub statystyk wynikających z poprzednich okresów.
 • Określa dni "bezpiecznego" seksu, dni płodne oraz czas owulacji.
 • Wyznacza dnień narodzin dziecka.
 • Pozwala na tworzenie notatek.
 • Pomaga nadzorować przyjmowanie hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych.
 • Umożliwia pracę wielu użytkownikom. Dane każdego użytkownika są chronione hasłem.

OSTRZEŻENIE: Program nie jest niezawodnym środkiem antykoncepcyjnym. Nie stanowi także ochrony przed chorobami wenerycznymi, takimi jak AIDS. Jest to raczej sposób na gromadzenie danych medycznych w formie elektronicznej i ich przetwarzanie w celu wyciągnięcia wniosków na podstawie opracowanych statystyk. W żadnym wypadku ten program nie zastąpi ginekologa.

Screenshots of package cycle
Remark of Debian Med team: Use pcalendar instead

Please consider using pcalendar instead of cycle because cycle is outdated, not maintained any more and pcalendar simply overpasses it.

Entangle
Tethered Camera Control & Capture
Versions of package entangle
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.5.3-1s390
sid0.5.3-1s390
jessie0.5.4-1ia64
sid0.5.4-1ia64
jessie0.5.4-2sparc
jessie0.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid0.7.0-3sparc
stretch0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Debtags of package entangle:
uitoolkitgtk
Popcon: 26 users (66 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Entangle provides a graphical interface for "tethered shooting", aka taking photographs with a digital camera completely controlled from the computer.

Using Entangle is as easy as 1,2,3...

 • Connect camera
 • Launch Entangle
 • Shoot photos

With a sufficiently capable digital SLR camera Entangle allows:

 • Trigger the shutter from the computer
 • Live preview of scene before shooting
 • Automatic download and display of photos as they are shot
 • Control of all camera settings from computer
Screenshots of package entangle
Goldencheetah
set of analysis tools for cycling performance
Maintainer: KURASHIKI Satoru
Versions of package goldencheetah
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.1-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.0-3s390
sid3.0-3s390
jessie3.0.1-1ia64
sid3.0.1-2ia64
jessie3.0.2-1sparc
jessie3.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid3.1.0-1sparc
stretch3.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid3.2.0-1armel,armhf
sid3.3.0-2amd64,arm64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
upstream4.0-DEV1602
Debtags of package goldencheetah:
uitoolkitqt
Popcon: 26 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GoldenCheetah is a software package that:

 • Provides a rich set of analysis tools, including a critical power graph, BikeScore calculation, histogram analysis, a best interval finder, and a pedal force versus pedal velocity chart, to name just a few.
 • Downloads ride data directly from supported devices.
 • Imports ride data downloaded with other programs, including TrainingPeaks WKO+ and the manufacturers' software for the Ergomo, Garmin, Polar, PowerTap, and SRM devices.
Mencal
Kalendarz menstruacyjny
Versions of package mencal
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.3-9all
wheezy2.3-9all
jessie2.3-9all
sid2.3-9all
jessie3.0-1all
sid3.0-1all
stretch3.0-2all
sid3.0-2all
Debtags of package mencal:
fieldmedicine
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usetimekeeping
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Mencal jest kalendarzem menstruacyjnym napisanym w Perlu.

Prosta odmiana znanego wszystkim uniksowego polecenia cal. Główna różnica polega na możliwości oznaczenia kolorem powtarzających się cyklicznie wydarzeń. Może być użyty do wygodnego śledzenia cyklu menstruacyjnego (bądź jakiegokolwiek innego).

Screenshots of package mencal
Remark of Debian Med team: Use pcalendar instead

Please consider using pcalendar instead of mencal because mencal is outdated, not maintained any more and pcalendar simply overpasses it.

Sleepyhead
Sleep tracking software with a focus on monitoring CPAP treatment
Versions of package sleepyhead
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.8-3amd64,arm64,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid0.9.8-3amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SleepyHead is a Free Software, cross platform research tool for exploring data produced by CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) machines, and related equipment, which are used in the treatment of sleep apnea and other sleep disorders.

SleepyHead supports data capable CPAP machine models from the following series:

 • ResMed S9
 • AirSense 10
 • AirCurve 10
 • Philips Respironics System One
 • Fisher & Paykel ICON & ICON+
 • DeVilbiss IntelliPAP

The software supports the full range of Contec CMS50 series of Oximeters, either standalone or synced with CPAP data (although you will need to install a separate driver for Contact equipments). It also supports ResMed and PR System One oximeter attachments and file imports from ChoiceMMed MD300W1 oximeters.

Debian packages in contrib or non-free

Mssstest
Normalisation of disease scores for patients with Multiple Sclerosis
Versions of package mssstest
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.0-2 (non-free)i386
wheezy3.0-3 (non-free)amd64,i386
jessie3.0-3 (non-free)amd64,i386
stretch3.0-4 (non-free)amd64,i386
sid3.0-4 (non-free)amd64,i386
Debtags of package mssstest:
fieldmedicine
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking
works-withpeople
works-with-formatplaintext
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Svn

MSSStest is a program for implementing the method described in the article The Multiple Sclerosis Severity Score. R. Roxburgh S. Seaman et al. (2004), accepted for publication by Neurology. It calculates MSSS scores and uses these scores to test for differences between disease progression rates in different groups defined by genotype at some locus. A brief description of the method is given below.

Please cite: R H S R Roxburgh, S R Seaman, T Masterman, A E Hensiek, S J Sawcer, S Vukusic, I Achiti, C Confavreux, M Coustans, E le Page, G Edan, G V McDonnell, S Hawkins, M Trojano, M Liguori, E Cocco, M G Marrosu, F Tesser, M A Leone, A Weber, F Zipp, B Miterski, J T Epplen, A Oturai, P Soelberg Sorensen, E G Celius, N Tellez Lara, X Montalban, P Villoslada, A M Silva, M Marta, I Leite, B Dubois, J Rubio, H Butzkueven, T Kilpatrick, M P Mycko, K W Selmaj, M E Rio, M Sa, G Salemi, G Savettieri, J Hillert and D A S Compston: Multiple Sclerosis Severity Score: using disability and disease duration to rate disease severity. (PubMed,eprint) Neurology 64(7):1144-51 (2005)
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 193664